2025 Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon'un Ocak 2023 Serbest (Döviz- ABD Doları) Fon'a Dönüşüm Duyurusu

23 Haziran 2021

Garanti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Ocak 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 18.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7490 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

HNN Tadil Metni

HNN İzahname