2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon'un Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon Dönüşümü

25 Mayıs 2021

Garanti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon’un unvanının ve yatırım stratejisinin değiştirilmesi suretiyle Garanti Portföy Nisan 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon’a dönüştürülmesi amacıyla fon izahnamesinin ilgili maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 24.05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6490 sayılı izin doğrultusunda değiştirilecek olup değişiklikle ilgili tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

HFF Tadil Metni

HFF İzahname