Yatırımcılarımıza Duyuru

2 Mart 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.2002 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’un 2 Mart Pazartesi günü TEFAS’ta işlem görmesine ilişkin kararımız tarafımızca iptal edilmiş olup, konu ile ilgili izahname tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.