Temiz Enerji Karma Fon & Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu

29 Aralık 2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13337 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu aşağıda sunulmuştur. Fon 18 Ocak 2021 tarihinde halka arz edilecektir.

Temiz Enerji Karma Fon – İzahname.pdf

Temiz Enerji Karma Fon – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13410 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu aşağıda sunulmuştur. Fon 18 Ocak 2021 tarihinde halka arz edilecektir.

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu – İzahname.pdf

Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu – Yatırımcı Bilgi Formu.pdf