SPK Tarafından Kuruluşu Onaylanan Yatırım Fonları 04032020

5 Mart 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.03.2020 tarih ve12233903-305.01.01-E.2574 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy 2021 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon, Garanti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon, Garanti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon ve Garanti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon İzahnameleri aşağıda sunulmuştur.

2021 Serbest Döviz ABD Doları Fon - İzahname.pdf

2022 Serbest Döviz ABD Doları Fon - İzahname.pdf

2024 Serbest Döviz ABD Doları Fon - İzahname.pdf

2025 Serbest Döviz ABD Doları Fon - İzahname.pdf