SPK Tarafından Kuruluşu Onaylanan Yatırım Fonları 02032020

5 Mart 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.03.2020 tarih ve12233903-305.01.01-E.2506 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon ve Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz)Fon İzahnameleri aşağıda sunulmuştur.

Aydoğan Serbest Döviz Özel Fon - İzahname.pdf

Onbirinci Serbest Fon - İzahname.pdf

Onikinci Serbest Döviz Fon - İzahname.pdf