SPK Tarafından Kuruluşu Onaylanan Yatırım Fonları

20 Ocak 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.01.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.779 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.01.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-E.857 sayılı izin yazısına istinaden kurulan Garanti Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy ARK Serbest (Döviz) Özel Fon’a ait izahnameler aşağıda sunulmuştur.


Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

Yedinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

Sekizinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi

ARK Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi