Serbest (Döviz) Fonlarla ilgili değişiklik duyurusu

1 Temmuz 2020


Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 17. fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 2/6/2020 tarihli ve 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmış olup, 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren Serbest (Döviz) Fonların portföy işletmeciliği kazançları üzerinden %15 oranında tevkifat yapılmaya başlanmıştır. Bireysel yatırımcıların, yatırım fonu katılma belgelerinden elde ettikleri gelirler üzerinden (istisnai bazı durumlar hariç) %10 oranında stopaj uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Söz konusu yeni düzenleme ile birlikte, USD/TL kurundaki değişimler Serbest (Döviz) Fonların getirilerini etkilemeye başlamıştır. Bu kapsamda, Fon içtüzük ve izahnamesinde açıklanan özellik ve risklere ek olarak, USD/TL kurundaki değişimlerin fon katılma payı sahiplerinin getirileri üzerindeki olası etkilerini somut örnekler ile görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Serbest (Döviz) Fonlar Kur Etkisi Örnekleri