İzahname Değişikliği Duyurusu 31082020

31 Ağustos 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.08.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.8777 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerle ilgili tadil metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - GGZ.pdf