İzahname Değişikliği Duyurusu 24112020

24 Kasım 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.11.2020 tarih ve E-12233903-305.04-11843 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu ve Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 08/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Duyuru Metni – GTZ
Duyuru Metni – GUH