İzahname Değişikliği Duyurusu 23102020

23 Ekim 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.09.2020 tarih ve E- 12233903-305.04 - 9490 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy ING BANK Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - INH.pdf