İzahname Değişikliği Duyurusu 23092020

23 Eylül 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.09.2020 tarih ve E-12233903-305.04-9155 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 07/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Duyuru Metni – GA1