İzahname Değişikliği Duyurusu 23072020

23 Temmuz 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2020 tarih ve12233903-305.04-E.7484 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 11/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GUH