İzahname Değişikliği Duyurusu 22092020

22 Eylül 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.09.2020 tarih ve E-12233903-305.04-9490 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, Garanti Portföy İkinci Değişken Fon, Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon ve Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 06/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GPB

Duyuru Metni - GPI

Duyuru Metni - GPU

Duyuru Metni - GAH

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.09.2020 tarih ve E-12233903-305.04-9490 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 23/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - INH