İzahname Değişikliği Duyurusu 20200601

1 Haziran 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.05.2020 tarih ve12233903-305.04-E.5285 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy 2021 (Döviz-ABD Doları) Fon, Garanti Portföy 2022 (Döviz-Avro) Fon, Garanti Portföy 2024 (Döviz-ABD Doları) Fon ve Garanti Portföy 2025 (Döviz-ABD Doları) Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerle ilgili tadil metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - GGV.pdf

Tadil Metni - HAG.pdf

Tadil Metni - HFF.pdf

Tadil Metni - HNN.pdf