İzahname Değişikliği Duyurusu 16112020

16 Kasım 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.10.2020 tarih ve E-12233903-305.04-10931 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy GMS Serbest Özel Fon izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 16/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve güncel izahname aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Duyuru Metni – GGM
Tadil Metni – GGM
İzahname – GGM