İzahname Değişikliği Duyurusu 16062020

16 Haziran 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2020 tarih ve12233903-305.04-E.5904 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy 2023 (Döviz-ABD Doları) Fon ve Garanti Portföy 2023 (Döviz-Avro) Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metinleri ve güncel izahnameler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni – GPP.pdf

Tadil Metni – GFF.pdf

İzahname – GPP.pdf

İzahname – GFF.pdf