İzahname Değişikliği Duyurusu 12062020

12 Haziran 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2020 tarih ve12233903-305.04-E.5904 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy 2023 (Döviz-ABD Doları) Fon ve Garanti Portföy 2023 (Döviz-Avro) Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 16/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni – GPP – GFF.pdf