İzahname Değişikliği Duyurusu 11082020

11 Ağustos 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.07.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.7484 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerle ilgili tadil metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - GUH.pdf