İzahname Değişikliği Duyurusu 07102020

7 Ekim 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.09.2020 tarih ve E- 12233903-305.04 - 9155 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu izahnamesinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikle ilgili tadil metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - GA1.pdf