İzahname Değişikliği Duyurusu 07052020

7 Mayıs 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.04.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3950 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon ve Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni -GAS.pdf

Tadil Metni - GPC.pdf