İzahname Değişikliği Duyurusu 06102020

6 Ekim 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.09.2020 tarih ve E- 12233903-305.04-9490 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Birinci Değişken Fon, Garanti Portföy İkinci Değişken Fon, Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon ve Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişikliklerle ilgili tadil metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Tadil Metni - GPB.pdf

Tadil Metni - GPI.pdf

Tadil Metni - GPU.pdf

Tadil Metni - GAH.pdf