İzahname Değişikliği Duyurusu 01062020

1 Haziran 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.05.2020 tarih ve12233903-305.04-E.5285 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy 2023 (Döviz-ABD Doları) Fon ve Garanti Portföy 2023 (Döviz-Avro) Fon izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler 30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni -GPP.pdf

Duyuru Metni - GFF.pdf