İzahname Değişikliği Duyurusu

9 Nisan 2020


Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2020 tarih ve 12233903-305.04-E.3991 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Fonu ve Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Fonu izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni - GTL.pdf

Duyuru Metni - GAL.pdf