Fon Yönetim Ücreti Değişikliği Duyurusu 03.02.2020

3 Şubat 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28/01/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.1193 sayılı yazısı ile,

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon'un yıllık fon yönetim ücreti oranı %1,90’dan %1,50’ye düşürülmüştür.

Değişiklik 03/02/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili tadil metnine ve güncel izahnameye aşağıda ulaşabilirsiniz.

İzahname GPB

Tadil Metni GPB