Fon Yönetim Ücreti Değişikliği Duyurusu

10 Ocak 2020

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06/01/2020 tarih ve 12233903-305.04-E.205 sayılı yazısı ile,

Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon’un yıllık fon yönetim ücreti oranı %1’den %0,50’ye düşürülmüştür.

Değişiklik 10/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikle ilgili duyuru metni, tadil metni ve güncel izahnameye aşağıda ulaşabilirsiniz.


Tadil Metni GBN

Duyuru Metni GBN

İzahname GBN