Yatırım Fonlarında izahname değişikliği duyurusu

24 Mayıs 2019

“SPK’nın 20.05.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.7372 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon ve Garanti Portföy Mutlak Getirili Hedefli Değişken Fon izahnamelerinde değişiklikler yapılacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.”

Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

Garanti Portföy Mutlak Getirili Hedefli Değişken Fon