Yatırım Fonlarında izahname değişikliği duyurusu

8 Mart 2019

“SPK’nın 04.03.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.3366 sayılı izin yazısına istinaden tüm yatırım fonlarının izahnamelerinde 7.1 Fon Mal Varlığından Karşılanan Harcamalar bölümünde değişiklik yapılacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.”

Duyuru Metinleri