İşletme Adı Değişikliği

20 Eylül 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.09.2019 tarihli 12233903-350.99.E.12099 sayılı yazısına istinaden şirketimizin işletme adı “Garanti BBVA Portföy” olarak onaylanmıştır.