Fon Dönüşüm Duyurusu

24 Aralık 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/12/2019 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.15731 sayılı yazısı ile,

Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu’nun Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’na dönüşümüne izin verilmiştir.

Dönüşüm İşlemi 24/01/2020 tarihinde gerçekleşecek olup, duyuru metnine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Duyuru Metni GUH