Yatırım Fonları İzahname Değişikliklerine İlişkin Duyuru Metinleri

12 Nisan 2018

SPK’nın 04.04.2018 tarih ve 12233903-305.04-E.3793 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Altın Fonu, Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon, Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu ve Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu’nun izahnamelerinde değişiklikler yapılacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.


Garanti Portföy Altın Fonu İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.

Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız