Yatırım Fonları İzahname Değişiklikleri - Tadil Metinleri ve Güncel İzahnameler

30 Nisan 2018

SPK’nın 04.04.2018 tarih ve 12233903-305.04-E.3793 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Altın Fonu, Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon, Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu ve Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu’nun izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metinleri ve değişiklikler sonrası güncel izahnameler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Garanti Portföy Altın Fonu İzahname Tadil Metni

Garanti Portföy Altın Fonu Güncel İzahname

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon İzahname Tadil Metni

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon Güncel İzahname

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu İzahname Tadil Metni

Garanti Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu Güncel İzahname

Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Tadil Metni

Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Tadil Metni 2

Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu Güncel İzahname