Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ve İkinci Fon Sepeti Fonu'na ait İzahname ve YBF

25 Ocak 2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.802sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ve Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu’na ait izahname veYatırımcı Bilgi Formları ektedir.


İkinci Fon Sepeti Fonu İzahname

İkinci Fon Sepeti Fonu YBF

Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon İzahname

Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon YBF