Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon İzahname Değişiklikleri ve Güncel İzahname

9 Ocak 2018

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon izahnamesindedeğişiklikler yapılmıştır. İzahname duyuru metinleri ve güncel izahname ektebilgilerinize sunulmuştur.

02.01.2018 Tarihli İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.

05.01.2018 Tarihli İzahname Değişikliği Duyuru Metni için tıklayınız.

Güncel izahname için tıklayınız.