Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon İzahname Değişikliği

28 Mayıs 2018

SPK’nın 10.04.2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.4053 sayılıizin yazısına istinaden Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon’un unvanı veyatırım stratejisi değiştirilecek, bu doğrultuda fon izahnamesindedeğişiklikler yapılacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin duyuru metniaşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

İzahnameDeğişikliklerine İlişkin Duyuru Metni