Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi

29 Mart 2018

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2018 tarih ve12233903-305.01.01-E.3460 sayılı izin yazısına istinaden kurulan GarantiPortföy İkinci Serbest (Döviz) Fon’a ait izahname aşağıda sunulmuştur.

İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi