Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu İzahname Değişikliği Duyurusu

14 Aralık 2018

SPK’nın 13.12.2018 tarih ve 12233903-305.04-E.14231 sayılı izin yazısına istinaden Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu yatırım stratejisine hisse senedi ile döviz eklenecek ve karşılaştırma ölçütü eşik değer (BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi) olarak değiştirilecektir. 02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklerin tamamına ilişkin duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru Metni