Yatırım Fonları Finansal Raporlar ve Tablolar (31.12.2016)

1 Mart 2017

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ait 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporları, Finansal Tabloları ve Sorumluluk Beyanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İlgili belgeleri görüntülemek için tıklayınız.