Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu

26 Aralık 2017

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.12.2017tarih ve 12233903-305.01.01-E.14076 sayılı izin yazısına istinaden GarantiPortföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon’un izahnamesi veYatırımcı Bilgi Formu ektedir.

Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve PlatinumDeğişken Özel Fon İzahnamesi

Garanti Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon Yatırımcı Bilgi Formu