Yatırım Fonları Finansal Raporlar ve Tablolar (31.12.2015)

29 Şubat 2016

Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ait 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolar, Bağımsız Denetçi Raporu, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Fiyat Raporları, Finansal Tabloların ve Portföy Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve fonlara ait Sorumluluk Beyanları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

İlgili belgeleri görüntülemek için tıklayınız.