Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon ve Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon İzahname Değişikliği Duyuru Metinleri

28 Eylül 2016

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon ve Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon izahnamelerinin 2.3. Fon'un Yatırım Stratejisi ve 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. İzahname değişikliği duyuru metinleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon

İzahname değişikliği duyuru metni için tıklayınız.

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon

İzahname değişikliği duyuru metni için tıklayınız.