Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon İzahname Değişikliği

2 Aralık 2016

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon izahnamesinde 7.1.5 Karşılık Ayrılacak Diğer Giderler ve Tahmini Tutarları maddesinde değişiklik yapılmıştır. İzahname tadil metni ve güncel izahname ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon 

İzahname Tadil Metni

Güncel İzahname