Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon ve Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon İzahname Değişiklikleri

11 Kasım 2016

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon ve Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon'un izahnamelerinde 2.3 nolu Fonun Yatırım Stratejisi ve 7.1 nolu Fonun Malvarlığından Karşılanan Harcamalar maddesinde değişikliker yapılmıştır. İzahname tadil metinleri ve güncel izahnameler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Garanti Portföy Birinci Serbest Özel Fon

İzahname Tadil Metni

Güncel İzahname

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon

İzahname Tadil Metni

Güncel İzahname