Şirketimizin T. Garanti Bankası A.Ş. ile acentelik tesis etmesine izin verilmiştir.

19 Mart 2015

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2015 tarih ve 12233903-335.07-282 sayılı yazısında, şirketimiz Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile acentelik tesis edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.