Sermaye Artışı Hakkında

6 Nisan 2015

Sermaye Piyasası Kurulunun 04.06.2015 tarih, 12233903-335.05-E.5574 sayılı yazısı ile Şirketimizin 50,000,000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 10,000,000 TL'den 25,000,000 TL'ye arttırılması, arttırılacak olan 15,000,000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanması talebi olumlu karşılanmıştır. Her biri 1 TL nominal bedelli 15,000,000 adet nama yazılı paylar primsiz ve imtiyazsız olup, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır. Konuyu ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile sermayeye ilişkin esas sözleşme maddesinin yeni şekli ektedir.Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Maddesi Yeni Şekil