Fon Birleşme ve Devirlerine ilişkin Duyuru

28 Aralık 2015

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2015 tarih ve 12233903-305.99-E.12440 sayılı Fon Devirlerine ilişkin izin yazısına istinaden aşağıdaki tabloda belirtilen fon birleşmeleri ve devirleri 28.12.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Fon Birleşmeleri

Fon Kodu

Devredilen Fonun Unvanı

Bünyesinde Birleşilen Fonun Unvanı

Fon Kodu

GA3

T. Garanti Bankası A.Ş. Flexi B Tipi Değişken Fonu

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon

GPB

GTP

T. Garanti Bankası A.Ş. Pozitif B Tipi Değişken Fon

GTB

T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Özel Fonu

GDF

T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Değişken Özel Fonu

GDM

T. Garanti Bankası A.Ş. Minibank A Tipi Karma Özel Fonu

GTT

T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Temettü Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

GAT

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Garanti Portföy GARBO Uzun Endeksi Borçlanma Araçları Fonu

GDU

GAD

T. Garanti Bankası A.Ş. Özel Bankacılık ve Portföy Yönetimi  A Tipi Değişken Özel Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Garanti Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

GHS