SMART Temkinli Değişken

Çeşitlendirilmiş varlık yatırım stratejisi ile sadece Türk hisse senedi ve tahvil piyasalarına değil, aynı zamanda Avrupa, Amerika ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarına, altından, yabancı menkul kıymet fonları ile geniş bir yelpazeye yayılan emtia piyasalarına da yatırım yapan SMART Fonlar 27 Nisan 2015'te halka arz olmuştur. SMART Temkinli Değişken, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş Değişken Şemsiye Fon'a bağlı, Garanti Portföy Birinci Değişken Fondur. Orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.

SMART Temkinli Değişken Fon, yatırımları konusunda temkinli müşterilerimize, orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri sunmayı amaçlar.

Garanti Portföy Birinci Değişken Fon – SMART Temkinli Değişken Fon, 18.02.2020 tarihi itibarıyla Türkiye’nin en büyük değişken yatırım fonudur. Kaynak: tefas.gov.tr

Üstelik şimdi SMART Fonlar BlackRock uzmanlığıyla daha da güçlü!
SMART Fonların toplam varlıklarının 20'sine kadar ulaşacak yabancı varlıkları alt portföy yöneticisi olarak BlackRock tarafından yönetilmeye başlandı. Bu sayede, birikimlerini SMART Fonlarda değerlendiren yatırımcılar için varlık ve coğrafya çeşitliliği yoluyla daha yüksek bir performans hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/07/2018 tarih ve 12233903-305.01.01-E.7290 sayılı izni ile Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nun Garanti Portföy Birinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Fon Getirileri

Fonun Yönetim Stratejisi

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜMinimumMaksimum
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 20
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 30
Ters Repo İşlemleri 0 100
Varantlar ve İskontolu Sertifikalar 0 10
Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 30
Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yerli/Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklıklarının Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Fonu Katılma Payları 0 20
İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
Kira Sertifikaları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Kıymetli Madenler Ödünç Sertifikası 0 20

Karşılaştırma Kriteri

Bileşik Referans Faiz Oranı (360)

İşlem Saatleri

13:30'a kadar verilen alım emirleri T+1 günü fiyatı ile T+1 gününde, 13:30'dan sonra verilen alım emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+2 gününde gerçekleşir.

13:30'a kadar verilen satış emirleri T+1 günü fiyatı ile T+2 gününde, 13:30'dan sonra verilen satış emirleri ise T+2 günü fiyatı ile T+3 gününde gerçekleşir.

 

Fon Bilgileri - 27.10.2020

Risk Değeri 3
Fon Büyüklüğü 2.281.719.814 TL
Fon Fiyatı (Birim)
2,157126 TL
Fon Yönetim Ücreti 1,50 %
Halka Arz Tarihi 27.04.2015

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)-0,091,974,407,4312,0416,1362,61115,71

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları