Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon

Birikimlerini döviz cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen nitelikli* yatırımcılar için USD bazında yatırım fonu alım imkanı Garanti BBVA ’da


Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, portföyünde ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yaparak, eurobond yatırım fırsatlarından en uygun vade ve dağılımla yararlanmanızı amaçlıyor.

Döviz cinsi yatırım yaparak, eurobond getirisini elde etmeyi hedefleyen Garanti BBVA Nitelikli* yatırımcılarına yöneliktir.

Döviz cinsi alım satım imkanı:
Fon katılma paylarında USD cinsi alım satım imkanı bulunmaktadır.

  • Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
  • Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.

Yatırım Stratejisi:

Garanti Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, portföyünde seçilmiş kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede eurobond yatırım fırsatlarından en uygun vade ve dağılımla yararlanmanızı amaçlar.

Eşik Değer:

%100 BIST-KYD Eurobond USD Endeksi

Eşik değer, TL cinsinden ihraç edilen A Grubu paylar için BIST-KYD Eurobond USD Endeksi’nin dönem sonunda TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplanan TL bazında getirisi, USD cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için ise BIST-KYD Eurobond USD Endeksi’nin USD bazında getirisi dikkate alınarak hesaplanır.

Alım Satım Esasları:

Garanti BBVA şubelerinden USD veya TL bazında alım ve satım yapabilirsiniz.


(t günü, alım ve satım emrinin verildiği günü ifade eder.)

  • Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.
  • *Sadece Nitelikli Yatırımcılar: Fon katılma payları sadece Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.
  • Fon fiyatı Hesaplaması: A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden günlük olarak hesaplanır ve ilan edilir.

Vergilendirme:

USD cinsi yatırım yapan yatırımcılara USD kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılacaktır.

Gerçek kişiler için stopaj oranı %10, tüzel kişiler için %0’dır.

  • Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.

Diğer:

  • Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
  • Fon’dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

Getiriler USD cinsinden belirtilmiştir.

Fon Bilgileri - 27.10.2020

Risk Değeri 5
Fon Büyüklüğü 30.569.451 USD
Fon Fiyatı (Birim)
1,050295 USD
Fon Yönetim Ücreti 1,00 %
Halka Arz Tarihi 16.07.2018

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)-1,22-0,85-3,943,88-5,46-2,88-5,03

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları