Garanti Portföy Beşinci Serbest Fon

Birikimlerini para piyasası araçlarında düşük risk alarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için para piyasası fonlarına alternatif yatırım imkanı!

Fon,

  • Para piyasası araçlarına yatırım yapmak isteyen,
  • Düşük risk algısına sahip,
  • Günlük getiri hassasiyeti yüksek,
  • Garanti BBVA Nitelikli Yatırımcıları için uygundur.

Para piyasası fonlarına alternatif, daha esnek yapıya sahip bir yatırım aracı olarak sunulmaktadır.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, para piyasası araçlarına ve bunlara dayalı türev ürünlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon uygun gördüğü durumlarda Repo/Ters Repo pazarındaki işlemler ile menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo pazarında işlemler yapmak suretiyle borçlanma gerçekleştirebilir, bu işlemlerden temin ettiği kaynakları para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.

Sadece Nitelikli Yatırımcılar: Fon katılma payları sadece Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.

Fon Bilgileri - 28.10.2020

Risk Değeri 2
Fon Büyüklüğü 502.412.513 TL
Fon Fiyatı (Birim)
1,096821 TL
Fon Yönetim Ücreti 0,50 %
Halka Arz Tarihi 20.11.2019

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)0,250,992,764,928,30--9,68

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları