Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon - SMART Döviz Serbest Fon

Birikimlerini döviz cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen nitelikli* yatırımcılar için USD bazında yatırım fonu alım imkanı Garanti BBVA’da

Garanti Portföy İstanbull Serbest Fon 23/07/2018 tarihinde Garanti Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (SMART Döviz Serbest Fon)’a dönüşmüştür.

SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80 oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında değişen piyasa koşullarına göre portföydeki varlıkların sürekli ve dinamik bir şekilde güncellenmesi sayesinde, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlıyor.

Fon dengeli bir varlık dağılımıyla, orta ve uzun vadede USD mevduat getirisini aşmayı hedefleyen ve USD cinsi yatırım yapmayı tercih eden Garanti BBVA Nitelikli* Yatırımcıları için tasarlanmıştır.

Döviz cinsi alım satım imkanı:
Fon katılma paylarında USD cinsi alım satım imkanı bulunmaktadır.

  • Fon katılma payları A Grubu (TL) ve B Grubu (USD) olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder.
  • Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL ve Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır.

Yatırım Stratejisi:

SMART Döviz Serbest Fon, portföyünde minimum %80 oranında kamu ve özel sektör eurobondlarına yatırım yapmakla birlikte, portföyünün %20’lik kısmında aktif portföy dağılım stratejisi çerçevesinde yabancı borsa yatırım fonları, altın ve diğer dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, döviz cinsi yatırım fırsatlarından en uygun dağılımla yararlanmanızı amaçlar.

Eşik Değer:

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

TL cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL’ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi’nin hesaplama dönemindeki getirisidir.

Alım Satım Esasları:

Garanti BBVA şubelerinden USD veya TL bazında alım ve satım yapabilirsiniz.


(t günü, alım ve satım emrinin verildiği günü ifade eder.)  • Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken, Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir.
  • *Sadece Nitelikli Yatırımcılar: Fon katılma payları sadece Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılabilir. Nitelikli Yatırımcılar, en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan alınmaktadır.
  • Fon fiyatı Hesaplaması: A Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri Türk Lirası cinsinden, B Grubu fon katılma paylarının birim pay değeri ise Amerikan Doları (USD) cinsinden günlük olarak hesaplanır ve ilan edilir.

Vergilendirme:

USD cinsi yatırım yapan yatırımcılara USD kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılacaktır.

Gerçek kişiler için stopaj oranı %10, tüzel kişiler için %0’dır.

  • Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler tam ve dar mükellef gerçek kişiler için gelir üzerinden %10 oranında stopaja tabidir. Tam ve dar mükellef sermaye şirketleri için stopaj oranı %0 olarak uygulanmaktadır. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından ayrıca beyanname verilmesine gerek gerek yoktur. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir.

Diğer:

  • Fon Paylarına herhangi bir giriş veya çıkış komisyonu uygulanmayacaktır.
  • Fon’dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir.

"Halka Arz" getirisi Fon'un dönüşüm tarihi olan 23.07.2018 tarihinden itibaren olan getiridir.
Getiriler USD cinsinden belirtilmiştir.

Fon Bilgileri - 28.10.2020

Risk Değeri 5
Fon Büyüklüğü 55.682.461 USD
Fon Fiyatı (Birim)
0,004945 USD
Fon Yönetim Ücreti 1,00 %
Halka Arz Tarihi 05.06.2009
Dönüşüm Tarihi 23.07.2018

Fiyat & Getiri Grafiği

Getiri Tablosu (%)

Kriterler1 Hafta1 Ay3 Ay6 AyYılbaşı1 Yıl3 YılHalka Arz
Getiri (%)-0,23-0,30-1,962,19-2,83-1,75-3,28

 

Fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşabilirsiniz.

Fon Bilgilendirme Dokümanları